język DE PL
Zum Inhalt (ALT-C)
Zur Navigation (ALT-N)
Zur Startseite (ALT-S)

De-Iure-Pl.org  |  E-Mail: anfrage@de-iure-pl.org  |  Online: http://www.de-iure-pl.org

 
 

ZPO Niemiecki kodeks postępowania cywilnego

ZPO-1

ZPO-Zivilprozessordnung
Buch 1 und 2

Przepisy § 1-510c
Stan prawny październik 2016
ISBN: 978-3981-7785-3-3
Ilość stron: 276

Jest to pierwsze na rynku polskim tłumaczenie niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung - ZPO). Opracowanie obejmuje tłumaczenie przepisów księgi Pierwszej i Drugiej tego kodeksu (przepisy § 1-510c).

Jest to wydanie ze szczegółowym spisem treści. Tłumaczone przepisy omawiają m.in. właściwość sądów, zasady wyłączenia sędziów z postępowania, zdolność procesową i sądową stron, zasady współuczestnictwa w sporze i udziału osób trzecich w sporze, postanowienia dotyczące pełnomocników procesowych, regulacje kosztów procesowych i udzielenia pomocy w zakresie kosztów sądowych, doręczeń, terminów, przerw w postępowaniu i skutków odroczenia postępowania. Postanowienia Księgi Drugiej obejmują postępowanie w pierwszej instancji, w tym powództwo, wyrok, wyrok zaoczny, zaprzysiężenia, szczegółowe regulacje dotyczące postępowania dowodowego (oględziny, świadkowie, biegli, dowody z dokumentów).

Celem tłumaczenia było opracowanie takiej polskiej wersji tłumaczenia ZPO, które będzie zrozumiałe i czytelne dla polskiego odbiorcy poprzez odwołanie do polskiej terminologii prawniczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich odrębności i specyficznych rozwiązań dla niemieckiego kodeksu cywilnego, obcych prawu polskiemu.

Pola oznaczone Pflichtfeld sa; polami obowia;zkowymi.

Anrede

Herr    Frau   
Proszę wpisać w puste pole numer kontrolny:
Captcha

Dziękujemy za zamówienie. Książkę wyślemy natychmiat po jej dostawie z drukarni w dniu 12.10.2016. W razie pytań chętnie służymy pomocą.

drukuj wyżej