język DE PL
Zum Inhalt (ALT-C)
Zur Navigation (ALT-N)
Zur Startseite (ALT-S)

De-Iure-Pl.org  |  E-Mail: anfrage@de-iure-pl.org  |  Online: http://www.de-iure-pl.org

 
 

Informacje o stronie

DE-IURE-PL UG (haftungsbeschänkt) & Co. KG,
Wolfgangstrasse 119
60322 Frankfurt am Main

prezes zarządu: Prof. nadz. dr jur. Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M.

Tel. +49 151 414 99 784
Tel. +48 88242 19 10
Mail. anfrage(at)de-iure-pl.org

NIP: DE 273263469

Uwaga:

Teksty ustaw znajdujące się na stronach de-iure-pl.org to teksty ustaw z dnia ich tłumaczenia. Prosimy użytkowników o zapoznanie się przed skorzystaniem z nich, czy od czasu dokonania tłumaczenia nie nastąpiły w nich dalsze zmiany. Prezentowane wzory umów mają charakter przykładowy. De-iure-pl nie ponosi odpowiedzialności w wypadku ich zastosowania. Nie przejmuje się odpowiedzialności za korzystanie z zasobów stron internetowych de-iure-pl.org.


Warunki korzystania z serwisu:

de-iure-pl przenosi na użytkownika strony, o ile nic innego nie postanowiono, prawo do korzystania z wszystkich bezpłatnych i płatnych dokumentów do własnego użytku. Pobrane dokumenty i pliki nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, także po uprzednim ich przeniesieniu na inne nośniki. Dokumenty i pliki, poza skopiowaniem do własnego użytku zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej przewidzianym w przepisach prawa, nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane czy publikowane. Naruszenie tej zasady powoduje odpowiedzialność prawną.


Ochrona praw własności intelektualnej:

Przedstawione na tej stronie internetowej tłumaczenia podlegają ochronie własności intelektualnej. Zmiany oraz korzystanie z tych zasobów inne niż do celów prywatnych (kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, itd.) są dozwolone jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez właściela strony. Zainteresowani korzystaniem z praw wydawniczych proszeni są o kontakt z administratorem strony.
Koncepcja banku danych jest chroniona prawem o własności intelektualnej. Strona internetowa, jej nazwa i logo są chronione jako marka i znak towarowy. Wszelkie korzystanie z prawa do marki może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela strony.


Zastrzeżenia prawne:

Wydawca strony nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe, które można osiągnąć przez tę stronę. Za treść stron dostępnych przez linki odpowiedzialni są właściciele tychże stron. Linki podane na tej stronie zostały starannie wybrane i zostały przejrzane zanim link na nie został wykonany. Prosimy o informację o zmianach dokonanych na tych stronach, które naruszają prawo lub zasady etyczne. W takim przypadku link zostanie usunięty.

według wytycznych http://www.streifler.de/-_2129.html

drukuj wyżej