język DE PL
Zum Inhalt (ALT-C)
Zur Navigation (ALT-N)
Zur Startseite (ALT-S)

De-Iure-Pl.org  |  E-Mail: anfrage@de-iure-pl.org  |  Online: http://www.de-iure-pl.org

 
 

Festschrift

Festschrift

Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników
Księga pamiątkowa


ISBN 978-398-15983-8-4
Ilość stron 210
Cena 99.00 PLN plus 8.00 zł koszty przesyłki

Spis treści/Inhaltsverzeichnis

Helga Oberloskamp, Bonn
Vorwort 25 Jahre Werben um Polen

Część I. Prawo europejskie

Teil I. Europarecht

Andrzej Bisztyga, Katowice
Hope for Coexistence. European jurisprudence towards Islam

Emilia Kuczma, Białystok
Perspektywy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

 

Część II. Prawo administracyjne

Teil II. Verwaltungsrecht

Andrzej Szmyt, Gdańsk
W sprawie zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

Bogusław Banaszak, Zielona Góra
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce w świetle uregulowań konstytucyjnych

Gerrit Mannssen, Regensburg
Das Streikverbot in deutschen Beamtenrecht

Łukasz Mikowski, Wałbrzych
Spezifische Umweltschutzorgane

 

Część III Prawo konstytucyjne i zasady ustrojowe

Teil III. Verfassungsrecht und Systemregelungen

Pasquale Policastro, Szczecin
Die Menschenwürde vor dem Hintergrund von Verfassungswerten

Rainer Arnold, Regensburg
Beweisverbote und Verfassungsrecht

Paweł Kuczma, Polkowice
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Ewa Tuora-Schwierskott, Berlin
Korzystanie ze środków odurzających w ramach ochrony praktyk religijnych w świetle ochrony konstytucyjnej wolności sumienia i religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Republiki Federalnej Niemiec

Agnieszka Malicka, Wrocław
Eksperytent medyczny w konstytucyjnym prawie Polski i Niemiec

 

Część IV Prawo cywilne

Teil IV Zivilrecht

Fryderyk Zoll, Osnabrueck
Die Abdingbarkeit der Verjährung im polnischen Gewährleistungsrecht

Stanislav Přibyl, Praga
Die kirchliche Eheschließung mit zivilen Folgen in der Tschechischen Republik

RA Dr. Dietmar Buchholz, Hamburg

Die Verfahren der Insolvenzordnung als Chance zur Unternehmenssanierung

Izabela Wróbel, Zielona Góra
Die Unvereinbarkeit des polnischen Arbeitsrechts mit dem EU-Schutz von Arbeitnehmern in befristeten Arbeitsverhältnissen

 

Czesc V Filozoficzne podstawy prawa
Teil III  Philosophische Grudlagen des Rechts

Piotr Szymaniec, Wałbrzych

Jan Wincenty Bandtkie a Friedrich Karl von Savigny. Dwa manifesty badań historycznych nad prawem z roku 1814

 

Pola oznaczone Pflichtfeld sa; polami obowia;zkowymi.

Anrede

Herr    Frau   
Proszę wpisać w puste pole numer kontrolny:
Captcha

Dziękujemy za zamówienie książki z naszego programu wydawniczego. Książkę wyślemy natychmiast po opłaceniu rachunku pocztą poleconą z Polski.

zespół de-iure-pl

drukuj wyżej